Koperen Regels

Beschouw uw verantwoordelijkheid als heilig

Wees beleefd tegen een ieder

Doe niets, waardoor uw geweten zich schuldig zou voelen

Schenk gewillig uw hulp aan hen, die in nood zijn

Zie niet neer op hen, die tot u opzien

Oordeel een ander niet naar uw eigen wet

Draag uw ergste vijand geen kwaad hart toe

Gebruik uw invloed niet om iemand iets verkeerds te laten doen

Heb tegen niemand een vooroordeel

Toon in al uw handelingen betrouwbaar te zijn

‘Hazrat Inayat Khan”

Speak Your Mind

*

[ + ]