Van De Vrouw Voor De Vrouw

Een website met kracht en inspiratie van de vrouw en voor de vrouw.
Met verhalen en video’s die inspireren en die jou kracht en moed
geven en simpelweg gelukkig maakt.

Mijn wens is dat mind-en-body een ontmoetingsplaats wordt van
vrouwen die onderwerpen aanreiken over hetgeen ze bezighoudt
maar vooral hoe ze met alledaagse uitdagingen omgaan en de
positieve uitkomsten ervan. Zodat we allemaal ervan kunnen leren.

Vele van ons weten niet precies hoe het leven vorm te geven, maar
we weten dat er iets ontbreekt.

right way wrong way

Maar, ongeacht wie we zijn – jong of oud,
rijk of arm, ongeletterd of opgeleid,
teruggetrokken of extravert, of
hoe de omstandigheden van ons leven
van elkaar verschillen- we zijn allemaal op zoek naar een gelijkwaardig doel en dat
gemeenschappelijke factor is om vrij en gelukkig zijn.

Vrijheid

Om te zijn wie we willen zijn en dat maakt gelukkig en is absoluut
noodzakelijk om ons in staat te stellen te zijn wat en wie we zouden
moeten zijn – op onze eigen manier het beste voor onszelf na te streven.

Maar toch, hoe vaak zitten wij vast aan beperkingen.

Soms, eigenlijk heel vaak, door onszelf gecreëerd.

Beperkingen vaak ontstaan door hebzucht, ijdelheid, kortzichtigheid,
vooroordelen, onzekerheid, angst en bezorgdheid.
Deze restricties moeten niet alleen uit ons leven, maar moeten nodig
worden vervangen met die kwaliteiten die het mogelijk maakt ons dat
ultieme vrijheid van een levendige, gezonde, liefdevolle en sereen
leven te geven.

Matigheid

Streef voor het hoogste in alle bescheidenheid

Tolerantie

Voor de tekortkomingen van anderen, en in het bijzonder van jezelf

Eerlijkheid

Niet alleen in financieel opzicht transparant, maar ook in persoonlijke relaties

Hoop

Laat je niet misleiden van de werkelijkheid, maar koester een
optimistische houding als een waardevolle schat

Zelfdiscipline

De sleutel tot echte onafhankelijkheid. Laat wraak, roddel, ijdelheid,
onvriendelijkheid, wrok, zelfgenoegzaamheid en zelfmedelijden achterwege.

Gebruik de energie die je anders besteedt aan onproductieve dingen die je
geen energie geven, voor verbeteringen van je lichaam, je geest en je ziel.

Het is verbazingwekkend dat, als iemands eigen houding verbetert, hoe
opmerkelijk het lijkt dat iedereen veel vooruitgang maakt!

Laat het verleden los

en trap niet in de val van “had ik maar’ of “was het maar”. Het herbeleven
van wat gisteren is geweest dient alleen maar -als excuus-om vast te
houden aan pijn, tragedie of spijt.

Leef in het nu

Vandaag is echt de eerste dag van de rest van je leven. Verspil het niet
door te blijven wentelen in het verleden, door je fouten te herdenken
of te dromen over morgen.

Gebruik elke dag – van minuut tot minuut – zo goed als je kan, om wat
je doet, goed te doen en om iemand anders te helpen het leven net
een beetje aangenamer te maken door jouw toedoen.

Heb moed

Ja, het vergt wel inspanning om te veranderen, maar we kunnen
onze bestemming, ons toekomst veranderen.

Niets blijft hetzelfde, dus we moeten vooruit willen streven anders
verliezen we. Onderneem kleine stappen in de richting waarin je wilt
leven, en laat je niet ontmoedigen door je huidige situatie, het is niet
zozeer waar we staan wat telt, maar in welke richting we ons bewegen.

Signature Saida

[ + ]